Home

photo-1423068657086-889315a2eba8

 

LSR – niveau 1

De cursus LIMG_0529eider Sportieve Recreatie – Niveau 1 is een basiscursus met als doel om iedereen die interesse heeft in het leren begeleiden van een activiteit op kennis te laten maken met de basisprincipes.

De deelnemers hoeven geen ervaring te hebben in het lesgeven, training geven of het begeleiden van een activiteit.

Er zal tijdens de cursus veel geoefend worden met lesgeven.

 

LSR – niveau 2

De cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 2 leidt cursisten op tot assistent sportleiders.
Leuk dat u interesse heeft in de cursus ‘Leider Sportieve Recreatie’ niveau 2.

Deze opleiding is gericht op het leren van de volgende vaardigheden:

 • Les- en leiding geven aan kleine groepen van max. 6 personen;
 • Onder verantwoordelijkheid van iemand met een niveau 3 opleiding grotere groepen begeleiden;
 • aanbieden en aanpassen van verschillende sportieve en recreatieve sportieve activiteiten;
 • activiteiten meehelpen te organiseren;
 • EHB(S)O, eerste hulp bij (sport) ongelukken;
 • veilige sportsituaties creëren;
 • het reflecteren/terugkijken op u eigen handelingen.

Deze vaardigheden worden behaald door het volgen van de volgende activiteiten:

 • 25 lesuren
 • 2 uur persoonlijke coaching.

Proeve van bekwaamheid (Examen) 2.1.
Geven van een sportles of het leiden van een kleine activiteit.

 • U gaat 1 les begeleiden van iemand met een niveau 3 diploma.
 • Deze les wordt beoordeeld, u krijgt een cijfer voor deze les.

Proeve van bekwaamheid (Examen) 2.3.
Het assisteren bij grotere activiteiten en/of evenementen.

 • U gaat assisteren bij een grote activiteit.
 • U gaat een verslag maken over deze activiteit en deze wordt beoordeeld.

Stagelopen – 15 uur.

 • U gaat 15 uur stagelopen bij een sportvereniging, jongerencentrum, Sport-BSO of een andere organisatie welke sportactiviteiten aanbiedt.
 • U gaat stagelopen bij een organisatie waar een stagebegeleider aanwezig is met een niveau 3 diploma.
 • U gaat tijdens deze stage een sportbegeleider assisteren met het lesgeven aan kleine groepen.

LSR – niveau 3

De cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 3 leidt cursisten op tot zelfstandige sportleiders.
Leuk dat u interesse heeft in de cursus ‘Leider Sportieve Recreatie’ niveau 3.

Deze opleiding is gericht op het leren van de volgende vaardigheden:

 • les- en leiding geven;
 • aanbieden en aanpassen van verschillende sportieve en recreatieve sportieve activiteiten;
 • vrijwilligers aansturen;
 • activiteiten organiseren;
 • EHB(S)O, eerste hulp bij (sport) ongelukken;
 • veilige sportsituaties creëren;
 • het reflecteren/terugkijken op u eigen handelingen.

Deze vaardigheden worden behaald door het uitvoeren van de volgende activiteiten:
Contacturen/lesuren – 40 uur.

 • 30 lesuren.
 • 10 uur eigen keuzeblok, u mag zelf een onderwerp kiezen.
 • 2 uur persoonlijke coaching.

Proeve van bekwaamheid – PVB (Examen) 3.1.
Geven van een sportles of het leiden van een kleine activiteit.

 • U gaat 6 lessen voorbereiden.
 • 1 les gaat u in de praktijk geven en deze les wordt beoordeeld.

Proeve van bekwaamheid – PVB (Examen) 3.3.
Het organiseren van een grotere activiteiten en/of evenementen.

 • U gaat een grote activiteit organiseren (bijvoorbeeld een sportdag).
 • Hierover gaat u een verslag schrijven en dit verslag wordt beoordeeld.

Proeve van bekwaamheid – PVB (Examen) 3.4.
Het aansturen van kader (vrijwilligers of LSR’ers niveau 2).

 • U gaat vrijwilligers aansturen (bijvoorbeeld op de door u georganiseerde activiteit).
 • Hierover gaat u een verslag schrijven en dit verslag wordt beoordeeld.

Stagelopen – 30 uur.

 • U gaat 30 uur stage stagelopen bij een sportvereniging, jongerencentrum, Sport-BSO of een andere organisatie welke sportactiviteiten aanbiedt.
 • U gaat tijdens deze stage opdrachten maken uit de LSR map en lesgeven aan groepen.

Cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR)

Wat hebben onder meer sportverenigingen, scholen, buurthuiswerk, kinderopvang, scouting, recreatiebedrijven en het gevangeniswezen met elkaar gemeen? Dat ze te maken hebben met sportieve recreatie. En dat ze steeds meer behoefte hebben aan recreatiesportleiders. Is zo’n functie iets voor (medewerkers binnen) uw organisatie of gemeente?
Met het diploma Leider Sportieve Recreatie (LSR) op zak kunnen gediplomeerden in de sportieve recreatie alle kanten op. LSR-opleidingen zijn interessant voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, of studeert aan een ROC, Cios of ALO en voor aankomende sportleiders in het buurt- en welzijnswerk.Wat en hoe
De praktijkgerichte opleiding kent drie niveaus:

 • LSR-1 Recreatiesport begeleider (geen vooropleiding vereist en bestemd voor iedereen vanaf 12 jaar); Voor meer informatie over de inhoud van de LSR-1 cursus klik hier.
 • LSR-2 Assistent recreatiesportleider (geen vooropleiding vereist en bestemd voor iedereen vanaf 16 jaar); Voor meer informatie over de inhoud van de LSR-2 opleiding klik hier.
 • LSR-3 Zelfstandig recreatiesportleider (vooropleiding minimaal VMBO en bestemd voor deelnemers vanaf 18 jaar). Voor meer informatie over de inhoud van de LSR-3 opleiding klik hier.

Een LSR-opleiding is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor je op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunnen gaan geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren én volwassenen). In de opleiding staan talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als: verantwoord leidinggeven, sport- en spelrepertoire, materialenkennis, organisatie van activiteiten en evenementen en het voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO).
Hierdoor zijn cursisten aan het eind van de opleiding in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te organiseren.

Duur van de opleiding
De gemiddelde opleidingsduur van LSR-2 duurt is 10 weken en van LSR-3 20 weken. Dit is inclusief de beroepspraktijk waarin lessen worden gedraaid.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op via info@sportact.nl

Tip: informeer alvast bij uw gemeente naar een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten. Veel gemeenten vinden Vrijwilligerswerk en Sportieve Recreatie belangrijk. Dat leidt vaak tot subsidiemogelijkheden.

Cursussen en Trainingen

SportAct verzorgt diverse cursussen en trainingen op maat.

Kijk voor meer info over deze cursussen op de specifieke pagina’s.

 

Contact